У прилогу следе званични документи Савеза за биду билдинг и фитнес савез Војводине: